10 i 11 października Międzynarodowe Targi Poznańskie gościć będą jedno z najważniejszych wydarzeń, poświęconych wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.

Elementem programu będzie m.in. wystąpienie dyrektor Centrum, Marii Andrzejewskiej, poświęcone roli edukacji w promowaniu koncepcji GOZ.

Polityka odpadowa, zarządzanie zasobami wodnymi czy rozszerzona odpowiedzialność producentów - to tematy, które dyskutowane będą w trakcie dwudniowego wydarzenia.

Wśród jego gości znajdą się m.in. minister środowiska, Henryk Kowalczyk, reprezentanci znanego z ambitnej polityki odpadowej Wiednia, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Reprezentanci biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych będą mogli uczestniczyć w szeregu dyskusji panelowych - w tym w prowadzonej przez Łukasza Sosnowskiego z serwisu GOZ World debacie o gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, zaprezentuje na niej doświadczenia organizacji z zakresu promowania idei GOZ wśród zróżnicowanych grup interesariuszy.

Działania w tym zakresie podejmowane są m.in. w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", którego jedna z misji w całości poświęcona jest promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja stanowi jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w roku 2015 przez ONZ jako drogowskaz globalnych działań rozwojowych do roku 2030.