Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu, tóry odbędzie się 8 stycznia o 16:00 w Auli Starego BUW na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie organizowane będzie przez Koło Euroatlantyckie UW na zakończenie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Jak na stronie wydarzenia deklarują jego organizatorzy "Dało się zaobserwować globalny trend, który być może jest początkiem swoistej emancypacji młodzieży w świecie polityki międzynarodowej - mowa nie tylko o coraz młodszych premierach i ministrach spraw zagranicznych obejmujących teki w kolejnych państwach.

Prawdziwą twarzą przełomu stała się Greta Thunberg, która dowiodła, że młodzież może zyskać donośny głos w sprawach nawet tak ważnych jak niecierpiąca zwłoki ochrona klimatu i że głos ten może zyskać globalny odźwięk".

W dyskusji wezmą udział:

  • Maria Andrzejewska, geografka, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
  • dr hab. Patrycja Grzebyk, adiunkt w Katedrze Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW, specjalistka w zakresie międzynarodowego prawa karnego i prawa konfliktów zbrojnych oraz pomocy humanitarnej
  • dr Zuzanna Kulińska-Kępa, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW, specjalistka w zakresie międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka
  • dr hab. Jerzy Maria Nowak, prof. Akademii Vistula, były Ambasador RP przy Biurze ONZ w Wiedniu, członek i były Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
  • Agnieszka Wójcik, Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ

Spotkanie w imieniu Koła Euroatlantyckiego będzie moderował Krzysztof Kotela-Cios - jeden z panelistów na organizowanej przez Centrum w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska debacie młodych, która odbyła się 4 czerwca 2019 roku.