Eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa na zaproszenie banku poszerzali wiedzę jego pracowników na temat skali wyzwania oraz działań, które pozwolą nam na przejście na tory zrównoważonego rozwoju.

Naukowe podstawy efektu cieplarnianego, źródła emisji, skutki niekontrolowanego wzrostu średniej, globalnej temperatury – to tylko kilka z kwestii, poruszanych w trakcie organizowanego przez Bank Pekao S.A. wydarzenia „Czy mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym?”. W jego trakcie omówiony został wpływ konkretnych wyborów konsumenckich w dziedzinach takich jak moda, żywność czy praca biurowa, na stan naszej planety.

Zajmujący się w Centrum UNEP/GRID-Warszawa kwestiami klimatycznymi Bartłomiej Kozek i Anna Wrzosek zaprezentowali naukowy konsensus, dotyczący źródeł zmian klimatu, jak również zestaw możliwości wpływania na poprawę sytuacji, jakie ma każdy z nas – od budżetów partycypacyjnych w lokalnych społecznościach aż po społeczne zaangażowanie w ruchy klimatyczne.

W prezentacjach, przygotowanych na potrzeby wydarzenia, które miało miejsce 6 października, nie zabrakło zarówno przykładów nowych zjawisk i modeli biznesowych integrujących kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze (wymiana ubrań, przeceny żywności blisko terminu przydatności do spożycia), jak i wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób dbać o stan środowiska w domu czy w pracy.

W sesji pytań i komentarzy ze strony osób uczestniczących w webinarze nie zabrakło wątków, związanych ze skutecznymi narzędziami oddziaływania na firmy, skłaniającym je np. do zmiany swojej polityki inwestycyjnej na taką, która nie będzie wspierać podtrzymywania modelu gospodarczego opartego na paliwach kopalnych.

Dyskusję wzbudziła również kwestia tego, które kraje Europy mogą pochwalić się najbardziej przyjaznymi dla środowiska politykami i praktykami. Choć tych nie brakuje – czego przykładem projekt Europejskiego Zielonego Ładu – to nawet na Starym Kontynencie, szczycącym się swoimi proklimatycznymi działaniami, wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Webinar zainaugurował cykl wspólnych wydarzeń Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Banku Pekao S.A., nakierowanych na poszerzanie świadomości pracowników banku w zakresie stanu i narzędzi ochrony środowiska.