7 lutego, w siedzibie UNEP/GRID-Warszawa, powitaliśmy w gronie członków Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W imieniu spółki deklarację członkowską podpisała Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu.

Klaster - zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administracją, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu - uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie za jedną ze sprawdzonych dróg realizacji polityki innowacyjności.

Koncepcja ta określana jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Łącząc niejednokrotnie konkurujące ze sobą na rynku podmioty stanowi znakomity przykład współdziałania na rzecz wdrażania ważnych przedsięwzięć i idei, przyczyniając się do budowania partnerstw odpowiadających na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Wśród działań, jakie mogą stać się okazją do realizacji projektów i przedsięwzięć Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, znajdą się bez wątpienia kwestie, związane z budową gospodarki o obiegu zamkniętym.