28 lutego odbyło się spotkanie, realizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa, platformy "Partnerstwo dla Klimatu". Platforma skupia się na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat zmian klimatu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa aktywnie współdziała ze stolicą Polski w poszerzaniu wiedzy o stanie środowiska w kraju i na świecie.

Projekt "Partnerstwo dla Klimatu" działa od roku 2008, a od 2012 koordynowany jest przez warszawski samorząd.

Dzięki tej platfomie regularnie informuje on mieszkańców miasta na temat kwestii, związanych m.in. z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym transportem oraz ekologicznym trybem życia.

W roku 2018 świętowano m.in. Światowy Dzień Wody, Warszawskie Dni Recyklingu, Dzień bez Samochodu czy Święto Drzewa.

W inicjatywie biorą udział ambasady, firmy i organizacje pozarządowe - w tym Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Reprezentująca Centrum Anna Kołodziejczyk przedstawiła uczestnikom spotkania realizowane aktualnie działania, takie jak międzynarodowa konferencja Innowacyjne EcoMiasto, kampania Zielona wstążka #DlaPlanety, działania edukacyjne Programu GLOBE, oraz realizowane wspólnie z firmą Microsoft w ramach tego programu warsztaty dla warszawskich nauczycieli.

Miasto Stołeczne Warszawa jest partnerem instytucjonalnym zainicjowanego przez Centrum Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".