W ciagu trzech pierwszych miesięcy 2019 roku, grono firm współpracujących w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska" powiększyło się o pięć nowych podmiotów.

Do partnerstwa dołączyli:

w styczniu:

  • PIORO

w lutym:

  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • Interseroh
  • Neweconomy

w marcu:

  • Tesco Polska

 

 pioiro  klaster logo  interseroh v Claim 4c 300dpi  neweconomy logo color
tesco