W dniach 21 marca oraz 2 i 3 kwietnia 2019, spotkaliśmy się z uczestnikami programu Ekodetektywi – uczniami szkoły w Radziechowach, a także z nauczycielami zaangażowanymi w prace przy programie. Program edukacyjny Ekodetektywi jest współorganizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Żywiec Zdrój S.A.

W pierwsze wiosenne dni, uczestnicy programu ze szkoły w Radziechowach spędzili na warsztatach wprowadzających do programu Ekodetektywi.

W dniu 2 kwietnia zespół edukatorów z UNEP/GRID-Warszawa spotkał się także z klasą V, która w programie zajmuje się tematyką związaną z powietrzem i zmianami klimatu. Uczniowie zapoznali się z naukowym stanowiskiem na temat zmian klimatycznych, dowiedzieli się, jaki wpływ na globalne uwarunkowania mają nasze lokalne działania, a także, w jaki sposób sami mogą zaobserwować skutki zmian klimatu. Podczas pracy w terenie, Ekodetektywi zapoznawali się ze sprzętem, który będzie im potrzebny podczas prowadzenia obserwacji oraz z metodą badawczą zgodną z założeniami Programu GLOBE.

3 kwietnia, najmłodsi uczestnicy programu pogłębili swoją wiedzę na temat odpadów i opakowań. Rozmawialiśmy o nawykach związanych z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów, a uczniowie uczyli się rozpoznawać znaki informacyjne na opakowaniach tak, aby móc dokonywać świadomych, przyjaznych dla środowiska wyborów. Młodzież poznała także narzędzia geoinformacyjne, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia lokalnej bazy dzikich wysypisk w gminie.

Zaplanowane na dwa dni spotkanie robocze z nauczycielami służyło umówienieniu założeń dydaktycznych i organizacyjnych. Przedyskutowane zostały tematy poszczególnych modułów edukacyjnych. Spotkanie posłużyło nauczycielom jako wprowadzenie do metody badawczej, którą będą wykorzystywać podczas zajęć prowadzonych w programie – idei modelu nauczania przez odkrywanie (IBSE) oraz modelu Enquiring Minds. Ponadto, nauczyciele poznali formy i techniki pracy z uczniami proponowane na poszczególnych etapach pracy programu.

W trakcie drugiego dnia zajęć, nauczyciele zapoznali się z narzędziami wykorzystywanymi w pracy w terenie i wzięli udział w ciekawej dyskusji wokół kwestii realizacji kampanii badawczo-edukacyjnych.

Warsztaty odbyły się ze wsparciem pracowników firmy Żywiec Zdrój. Magdalena Konowrocka i Katarzyna Piwowar opowiedziały o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań w praktyce, na przykładzie działań firmy i fabryki w Radziechowach. Wszyscy uczestnicy warsztatów na koniec zajęć otrzymali upominki, przygotowane przez Żywiec Zdrój. Program Ekodetektywi jest działaniem prowadzonym w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska".