Przedstawiciele 26 organizacji reprezentujący środowiska samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, zebrali się 11 kwietnia 2019 na pierwszym jubileuszowym spotkaniu podsumowującym rok działań Koalicji 5. Frakcji. W spotkaniu nie zabrakło reprezentacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od początku wspiera inicjatywę w jej programowych działaniach.

Podsumowanie roku działań Koalicji 5 Frakcji, stało się okazją do rozmów na temat wyzwań dla polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szans i zagrożeń dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji w Grupie ENERIS, będącej jednym z inicjatorów Koalicji 5 Frakcji, odnosząc się do wstępnych prognoz zakładających 50% poziom odzysku surowcowego w Polsce w roku 2020, przyznała, że oscyluje on obecnie w okolicach 25%. "Problem leży w niskiej jakościowo zbiórce „u źródła” – mówiła Sułek-Domańska – tak nazywamy segregowanie odpadów w domach. Poziom odzysku papieru i tektury czy tworzyw sztucznych maleje w ostatnim czasie, choć prosta obserwacja wskazuje, że właśnie tych frakcji generujemy w domach najwięcej. Dlatego też Koalicja stawia na edukację „u źródła”, skierowaną do dorosłych: pracowników firm, interesariuszy naszych Koalicjantów."

W pierwszą rocznicę powstania Koalicji, przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali deklarację uczestnictwa w inicjatywie, wyrażając tym samym poparcie dla jednolitego systemu oznakowań na opakowaniach oraz dla programu działań edukacyjnych wśród pracowników i interesariuszy.
Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji, to:

  • Carlsberg
  • CBRE Polska
  • Fundacja ProKarton
  • Grupa Żywiec
  • Wołomin (UM)
  • Zielona Góra (UM)
  • Związek Pracodawców Gospodarki odpadami ZPGO

Koalicja 5 Frakcji została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 roku, jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników. Jej celem jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to pro-konsumenckich narzędzi. Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość. Należą do niej firmy, samorządy czy organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów w oparciu o system eko-oznakowań.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa udzieliło programowego wsparcia i od początku współpracuje w działaniach Koalicji. Grupa ENERIS, współinicjator Koalicji 5 Frakcji, jest zaangażowanym uczestnikiem Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska".

 ENERIS Koalicji rocznica