Trzeci Samsung Inkubator w Polsce Wschodniej jest jednocześnie pierwszym, stawiającym sobie za cel wspieranie inicjatyw na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które współpracuje z Samsungiem w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", będzie udzielać merytorycznego wsparcia start-upom, chcącym działać dla ludzi i środowiska.

Dyrektor Centrum, Maria Andrzejewska, wzięła udział w otwarciu inkubatora, które miało miejsce w poniedziałek, 15 kwietnia.

W trakcie ceremonii otwierającej zabrała głos obok prezesa firmy Samsung Electronics Polska - Josepha Kima, ambasador Republiki Korei w Polsce - Miry Sun oraz ministra cyfryzacji - Marka Zagórskiego.

W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na istotną rolę innowacji w tworzeniu warunków, sprzyjających realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

- Zmiana poprzez innowacje technologiczne czy tez społeczne, to domena start-upów, których siła płynąca z kreatywności, musi również wesprzeć działania na rzecz ocalenia planety - zauważyła, mówiąc o niepokojących trendach, pogarszających stan globalnego środowiska naturalnego.

Prezentację swoich działań miał w poniedziałek inny podmiot Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" - Planet Heroes, promujący wykorzystywanie nowych technologii w zbiórce odpadów.