Schładzanie miast w trakcie fal upałów, odpowiedzialne gospodarowanie wodą, poprawa efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza – to ważne wyzwania, przed którymi stają współczesne miasta.

Zapraszamy mieszkańców Poznania i Warszawy do przedstawienia swojej wizji miasta przyszłości opracowanej w środowisku gry Ecocraft, czyli Minecraft© "na zielono". Na projekty czekamy do 3 stycznia 2020 r.

Zaprojektuj swoje miasto w Ecocraft!

Każdy z nas chce żyć w mieście przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań. Konkurs to niezwykła okazja dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia takiej przestrzeni; chcą dowiedzieć się, jak można tworzyć bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom miasta oraz samemu zaproponować rozwiązania dla najbardziej aktualnych miejskich wyzwań środowiskowych i klimatycznych.

"Pilotażowa edycja programu, którą realizowaliśmy w zeszłym roku szkolnym na warszawskiej Pradze-Północ, spotkała się z doskonałym przyjęciem młodego pokolenia. Powstało kilkanaście niezwykłych projektów, pokazujących, że młodzi ludzie widzą przyszłość swojego miasta w zielonych barwach – Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Cieszymy się, że w tegorocznej edycji nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli, będą mieli możliwość sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych."

Konkurs "Ciepło dla Miast"

Konkurs bazuje na wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego Ecocraft – grze komputerowej, będącej ekologiczną odsłoną popularnej gry Minecraft©. W wirtualnym odpowiedniku trzech fragmentów miejskich przestrzeni w Poznaniu i Warszawie, uczestnicy konkursu zaprojektują swoją wymarzoną zieloną przestrzeń, odporną na zmiany klimatu i spełniającą założenia zrównoważonego rozwoju.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba dysponować licencją do gry Minecraft. Następnie, trzeba wejść na stronę konkursu i pobrać planszę do gry. Organizatorzy, we współpracy z Urzędami Miast, wybrali (dla każdego z miast) trzy obszary konkursowe – przestrzenie, w których najmocniej odczuwalne są negatywne skutki zmian klimatycznych oraz spadek jakości środowiska. W Poznaniu, są to tereny wokół Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 82 oraz Stare Zoo. W Warszawie – fragmenty dzielnic: Ursus, Ochota i Śródmieście.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie pomysłów na zieloną transformację jednego, wybranego obszaru ich miasta. Konkurs zakłada odtworzenie w Ecocraft tych elementów przestrzeni, które pozostaną w projekcie jako baza do proponowanych zmian, np. istniejące tereny zieleni lub fasady budynków, a nastepnie, zaproponowanie zmian, dzięki którym obszar stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i lepiej dostosowany do zmieniającego się klimatu.

Inspirację dla uczestników stanowią, prezentowane na stronie konkursu, przykłady rozwiązań wspierających miejską przestrzeń w adaptacji do zmian klimatycznych, np. elementy zielonej i błękitnej infrastruktury (takie jak zielone ściany, zielone dachy, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne itp). Warto zainteresować się nimi przed przystąpieniem do przygotowywania własnego projektu.

Na prace konkursowe czekamy do 3 stycznia 2020 r.

Projekty warszawiaków i poznaniaków oceni nie tylko Komisja Konkursowa. W połowie stycznia, także mieszkańcy mazowieckiej i wielkopolskiej stolicy będą mogli zagłosować na najciekawsze projekty w internetowym głosowaniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 stycznia 2020 r.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Cieplo dla Miast logo

Konkurs organizowany jest w ramach programu „Ciepło dla Miast”, który Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizuje we współpracy z Fundacją Veolia Polska. Program został zainicjowany w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”.

Program objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i realizowany w ścisłej współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W Warszawie Patronat Honorowy nad projektem objął Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, a jego realizację wspiera Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.