Kilkadziesiąt mieszkających w stolicy Polski osób poszerza swą wiedzę i decyduje o tym, jakie działania z zakresu efektywności energetycznej i rozwijania odnawialnych źródeł energii podejmować będzie w najbliższych latach miasto.

Panel, który na potrzeby samorządu koordynują trzy fundacje - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pole Dialogu i Civis Polonus - gromadzi osoby, wybrane losowo spośród mieszkających w Warszawie osób z uwzględnieniem struktury demograficznej miasta.

Wykorzystując doświadczenia dotychczasowych inicjatyw tego typu, realizowanych w Polsce i na świecie, a także wiedzę doradców merytorycznych - Marcina Popkiewicza oraz Wojciecha Szymalskiego - organizatorzy wspierają uczestników w poszerzaniu ich wiedzy o wpływie miast na klimat, co umożliwić ma rzetelną dyskusję i przyjęcie zestawu rekomendacji, do realizacji których zobowiązał się prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Eksperckiego wsparcia dyskutującym o energetycznej przyszłości stolicy Polski w trakcie internetowych spotkań udzielili m. in. Tobiasz Adamczewski z Forum Energii, Ludomir Duda i Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Kamil Wyszkowski, reprezentujący UN Global Compact Network Poland.

Rekomendacje dla klimatu

W ramach otwartego naboru do udziału w panelu w charakterze strony, obok m. in. Zielonego Mazowsza, WWF Polska czy Polskiej Zielonej Sieci, zakwalifikowane zostało również Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W jego imieniu specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum, Bartłomiej Kozek, zaprezentował zestaw czterech rekomendacji, skupiających się na poszerzeniu zestawu postulowanych w ramach panelu działań o inicjatywy, łączące kwestie energetyczne z innymi politykami publicznymi.

Rekomendacje te skupiły się na:

Konieczności opracowania miejskiej strategii rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), integrującej kwestie efektywności energetycznej i surowcowej oraz umożliwiającej promowanie bardziej przyjaznych dla klimatu wzorców produkcji i konsumpcji.

Poszerzeniu współpracy metropolitarnej samorządu Warszawy i okolicznych gmin o kwestie wpływające na stan środowiska i klimatu, takie jak promowanie lokalnych łańcuchów żywnościowych, wspólne inicjatywy energetyczne i GOZ-owe.

Wzroście roli zrównoważonych zamówień publicznych jako świadomie i szeroko stosowanego narzędzia, umożliwiającego kształtowanie postaw dostawców dóbr i usług, z których korzystają władze lokalne.

Opracowaniu planu rozwijania „dachów dla klimatu”, służących celom środowiskowym i społecznym - od wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i tworzenia nowych przestrzeni zielonych po retencję wody i kształtowanie nowych przestrzeni interakcji społecznych.

Publiczne podsumowanie panelu - w tym premiera raportu z rekomendacjami osób biorących w nim udział - zaplanowane zostało przez organizatorów na styczeń 2021 roku.