Dziś po raz pierwszy zostały przyznane Zielone Orły dziennika “Rzeczpospolita” wręczone firmom, samorządom, organizacjom pozarządowym i wyjątkowym osobom, które miały swój pozytywny wkład w starania o ograniczenie zmian klimatycznych.

Podczas gali “Walka o klimat” kapituła przyznała nagrody w kategoriach: FIRMA, ORGANIZACJE EKOLOGICZNE, SAMORZĄDY I TECHNOLOGIE. Z okazji 100-lecia dziennika przyznane zostały także nagrody specjalne, czyli TYTANI EKOLOGII.

Nagrodę w kategorii TYTAN EKOLOGII - Pionier Ekologii w Polsce otrzymał dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski, a także ekspert Climate Leadership, programu budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie.

O potrzebie wspierania liderów wśród samorządów oraz firm, które kreują dominujące wzorce produkcji i konsumpcji piszą w ramach specjalnego dodatku “Walka o klimat” dyrektor Centrum UNEP-GRID-Warszawa Maria Andrzejewska oraz specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Bartłomiej Kozek. W artykule zatytułowanym “Potrzebujemy klimatycznych liderów” podkreślają, że kontynuacja praktyk biznesu takiego jak zwykle uniemożliwi realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa już po raz czwarty został partnerem kolejnej edycji "Walka o klimat". 

Dziennik “Rzeczpospolita” jest wielokrotnym partnerem akcji wspierających ratowanie środowiska. Z okazji Światowego Dnia Środowiska w ramach symbolicznego zwrócenia uwagi na problem wymierania gatunków na Ziemi, 3 i 4 czerwca z loga „Rzeczpospolitej” został usunięty orzeł.