Eco-breakfast to wspólna inicjatywa Ambasady Francji i Ambasady Szwecji w Polsce. Przyświeca jej idea wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniami w obszarze ochrony środowiska i spraw klimatycznych. Pierwsze spotkanie zgromadziło przedstawicieli trzynastu ambasad. Niemal w całości poświęcone było dyskusji na temat możliwości szerokiej współpracy w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", zainicjowanego i zaprezentowanego w czasie spotkania przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Zdaniem Adama Kapelli - odpowiedzialnego w Ambasadzie Francji za obszar zrównoważonego rozwoju - sprawy środowiskowe i klimatyczne mają duże znaczenie dla Polski i wielu innych krajów. - Możliwość spotkania, wymiany myśli, dzielenia opinii i stanowisk w sprawach związanych ze środowiskiem, może stanowić dużą wartość dla akredytowanych w Warszawie dyplomatów - mówił Adam Kapella.

Obecna na spotkaniu Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prezentując cele powołania Partnerstwa, zaakcentowała jego otwarty charakter i elastyczną formułę, która pozwala każdej instytucji i organizacji odnaleźć się w nim i określić właściwą dla siebie rolę. Obecność ambasad w otoczeniu Partnerstwa jest szansą na zainteresowanie inicjatywą zagranicznych firm, organizacji i ośrodków miejskich. Ich doświadczenia i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, a w szczególności rozwiązania prośrodowiskowe, mogą być źródłem inspiracji do zmian na polskim gruncie.

W pierwszym spotkaniu z cyklu Eco-breakfast wzięli udział przedstawiciele ambasad: Francji, Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Estonii, Grecji i Maroka.