Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Metody przejścia gospodarek europejskich na ten bardziej zrównoważony model zarządzania odpadami oraz udział przedsiębiorstw w tym procesie to główne zagadnienia poruszane podczas debaty.

Eksperci skoncentrowali się na znaczenie nowych celów w gospodarce odpadami dla przechodzenia na model GOZ. Przyjrzeli się między innymi sytuacji przedsiębiorstw, przed którymi stoją – wobec założeń zawartych w pakiecie – nowe, ambitne cele recyklingowe.

Jak zostaną rozłożone akcenty i priorytety przy przechodzeniu gospodarki na tory zamkniętego obiegu? Jaką rolę w tym procesie będą miały legislacja, uwarunkowania rynkowe, świadomość konsumentów? Jak i kiedy osiągniemy masę krytyczną i „śnieżna kula” zmian na rzecz GOZ będzie się już sama toczyć? 

W śród dyskutantów znaleźli się: Maria Andrzejewska (Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa), Sarah Nelen (Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska), Andrzej Grzyb (Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), Magda Gosk (Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska), Andrzej Rudka (były Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska), dr hab. Bolesław Rok (Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego).

Organizatorem okrągłego stołu był EURACTIV.pl, a jego współorganizatorem Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego. Organizator dyskusji przygotował na swojej stronie internetowej jej obszerne streszczenie. Wśród poruszanych na debacie tematów nie zabrakło miejsce na ocenę unijnych zobowiązań co do planowanego odzysku odpadów, znaczenia ponownego używania minerałów ziem rzadkich, wdrażanych w Polsce rozwiązań w zakresie recyklingu czy omówienia odpowiedzialności biznesu w dziedzinie podnoszenia efektywności surowcowej.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa odnosiła wspomniane tematy do przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działań UNEP, mających na celu promowanie rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska poprzez inspirowanie się naturalnymi procesami ekosystemowymi.