UN Science-Policy-Business Forum poświęcone środowisku naturalnemu odbyło się w dniach 2 i 3 grudnia 2017 w Nairobi (Kenya). Forum zorganizowane zostało pod hasłem "Science for Green Solutions" jako wydarzenie towarzyszące trzeciemu Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEA-3).

Tezy zaprezentowane w trakcie Forum i wnioski z debaty stały się wprowadzeniem do tematu "Beat Pollution" i rozwinięciem centralnego przesłania UNEA-3 "Towards a pollution-free planet" ("W stronę wolnej od zanieczyszczeń planety"). 

Założeniem ramowym debaty i towarzyszących jej dyskusji w trakcie Forum jest zbadanie, czy możliwa będzie bardziej dynamiczna wymiana pomiędzy światem nauki, instytucjami normotwórczymi i sektorem biznesowym, będąca warunkiem skutecznego przyspieszenia procesu wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

W debacie oraz w pracach Forum, udział wzięła Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Obrady UNEA-3 zaplanowane są nazajutrz po zakończeniu Forum.