W wydarzeniu wezmą udział m.in. reprezentanci regionalnych środków i organizacji współpracujących z UN Environment, w tym również z GRID-Warszawa.

„Science Retreat” odbędzie się 28 i 29 stycznia w stolicy Kenii, będącej również miastem-gospodarzem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) i zostanie poprzedzony jednodniowym spotkaniem przygotowawczym.

Wydarzenie integrować będzie pracowników UN Environment, zajmujących się zbieraniem i analizowaniem informacji o środowisku. Organizowane przez jego dział naukowy spotkanie zgromadzi również reprezentantów współpracujących z ONZ ośrodków globalnej sieci GRID.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, znajdzie się w gronie kilkudziesięciu osób, które dyskutować będą nad pogłębianiem współpracy i zwiększaniem synergii działań, dzięki którym poszerzać się będzie wiedza ludzkości, dotycząca stanu naszej planety. Zaprezentuje również działania, realizowane przez Centrum w ostatnich miesiącach.

W marcu tego roku Nairobi gościć będzie jeszcze jedno, niezwykle ważne dla globalnego dialogu dla planety wydarzenie – Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych poświęcone środowisku (UNEA 4). Tym razem odbywać się ono będzie pod hasłem #SolveDifferent, skupiając się na innowacyjnych pomysłach na przyjazną dla ludzi i środowiska produkcję oraz konsumpcję.