Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z GRID-Genewa, zaprezentował publikację na temat niezrównoważonego wydobycia piasku przez człowieka. Obok diagnozy problemu znalazły się również propozycje jego rozwiązania.

Globalna gospodarka potrzebuje rocznie około 50 miliardów ton piasku rocznie, by zaspokoić m.in. zapotrzebowanie na budowę nowej infrastruktury - od dróg po mieszkania.

Jako że piasek ten musi pochodzić z plaż przy rzekach lub morzu (surowiec znajdujący się na pustyniach w zdecydowanej większości przypadków nie nadaje się do celów budowlanych) rosnące zapotrzebowanie coraz częściej oznacza dewastację ekosytemów - najczęściej w krajach Globalnego Południa.

Rosnący popyt na surowiec generują gwałtownie rozwijające się gospodarki Chin oraz Indii. Importują go również kraje już zamożne - takie jak Singapur, pozyskujący go z Malezji czy Indonezji w celu poszerzania terytorium państwa-miasta.

Niezrównoważona gspodarka piaskiem może skończyć się realnymi problemami dla potrzebujących go do swego rozwoju krajów - eksperci UN Environment zaproponowali zatem szereg rozwiązań, mających przyczynić się do jego bardziej odpowiedzialnego wydobycia i użytkowania, takich jak:

  • Przemyślane planowanie przestrzenne - w tym kompaktowe miasta, przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkową infrastrukturę.
  • Unikanie spekulacyjnych projektów infrastrukturalnych oraz inwestycji, nakierowanych na prestiż zamiast funkcjonalność (bańki mieszkaniowe, najwyższe wieżowce świata).
  • Priorytet dla remontowania już istniejącej infrastruktury zamiast skupiania się na budowaniu nowej.
  • Lepsze wykorzystywanie potencjału zielonej infrastruktury.
  • Badanie i wdrażanie rozwiązań budowlanych z wykorzystaniem alternatyw dla piasku (od drewna po pozostałości procesów przemysłowych).

Zdaniem ekspertów UN Environment rozwiązaniom tym sprzyjac będzie wymiana wiedzy na temat dobrych praktyk, rzetelne monitorowanie wydobycia i zużycia piasku, a także dialog interesariuszy w łańcuchu wartości sektora.