W numerze 4/2019 kwartalnika Karkonosze, ukazał się artykuł zatytułowany Zielona Infrastruktura w Karkonoszach prezentujący wyniki prac realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa w projekcie MaGICLandscapes.

Głównym tematem wydania jest "Zielona infrastruktura a gospodarowanie w przestrzeni". Artykuły zebrane pod tym zbiorczym tytułem przedstawiają wyniki realizacji międzynarodowego projektu MaGICLandscapes realizowanego przez Karkonoski Park Narodowy. Celem projektu jest opracowanie bazy danych zielonej infrastruktury na terenie obejmującym Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną. Pozwoli to na rozpoznanie uwarunkowań łączności ekologicznej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Kotliny Jeleniogórskiej. 

Autorki artykułu: dr Monika Szewczyk, ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa ds. ochrony różnorodności biologicznej, Anna Adamowicz, specjalista ds. geoinformacji w Centrum i Monika Rusztecka ekspert ds. zastosowań geoinformacji, przedstawiają efekty prac nad oceną zasobów zielonej infrastruktury na obszarze objętym projektem oraz analizują problemy związane z jej kształtowaniem w aspekcie planowania przestrzennego.

Bez nazwy 1

Sieć zielonej infrastruktury na przykładzie fragmentu Karpacza.
Opracowanie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Czasopismo Karkonosze podejmuje zagadnienia i problemy regionu Karkonoskiego Parku Narodowego i Karkonoszy, jak m.in., m. in.: planowanie ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarka leśna w górach, ład przestrzenny a gospodarowanie, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

MaGICLandscapes jest realizowany przez Karkonoski Park Narodowy we współpracy z partnerami z Niemiec, Czech, Austrii i Włoch i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

 

LOGO MaGICLandscapes