Przyjazna dla środowiska mobilność oraz globalne ambicje klimatyczne - to tematy, w których w ostatnich tygodniach wybrzmiał głos Centrum. 

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, był jednym z panelistów Transportowego Obserwatorium Badawczego, którego kolejną edycję - poświęconą wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na polski transport - zorganizowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

W trakcie dyskusji „Symbioza powietrza i transportu - koszty i korzyści, możliwości i bariery” zwrócił uwagę na powiązania między polityką transportową a planowaniem przestrzennym, którego kształt ma istotny wpływ na potrzeby społeczne, związane z mobilnością. Przemyślane planowanie tkanki miejskiej może pomóc w realizacji koncepcji, takich jak „miasto 15-minutowe”, w którym w odległości kwadransu pieszo czy rowerem zaspokoić można większość codziennych potrzeb życiowych. 

Decydenci - jak zauważył - powinni korzystać zarówno z danych, dotyczących emisyjności poszczególnych środków transportu, jak i danych z badań opinii, takich jak Barometr Warszawski, wskazujących na realizowanie (już dziś) dużej ilości codziennych potrzeb z zakresu mobilności za pośrednictwem komunikacji zbiorowej. Doświadczenia międzynarodowe, związane z wpływem działań takich jak ograniczanie ruchu samochodowego w centrach miast, powinny być wykorzystywane do stymulowania rzetelnej debaty na ich temat. 

Dla „Dziennika Gazety Prawnej” Kozek komentował z kolei kwestie globalnej polityki klimatycznej w kontekście zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rozwoju systemów handlu emisjami. 

W rozmowie z autorem artykułu „Do globalnego rynku emisji bliżej, ale wciąż daleko”, Marcelim Sommerem podkreślił, iż handel emisjami nie powinien być jedynym narzędziem ambitnej polityki proklimatycznej. Wyraził jednak również przekonanie, że pojawianie się nowych inicjatyw tego typu wytwarza dynamikę globalnych ambicji na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, którą trudno będzie odwrócić. 

W piątek, 5 lutego, ekspert Centrum był jednym z panelistów na debacie, inaugurującej tegoroczne spotkanie klimatyczne LCOY Poland - grupy młodzieży, zainteresowanej działaniem na rzecz poszerzania wiedzy i walką z kryzysem klimatycznym. 

W trakcie dyskusji „Nowa rzeczywistość - pandemia COVID-19 i jej wpływ na środowisko” podkreślił, że koronawirus, wbrew początkowym obawom, nie obniżył globalnych ambicji klimatycznych, czego przykładem są kolejne elementy Europejskiego Zielonego Ładu, deklaracja Chin dotycząca osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2060 czy powrót USA do Porozumienia Paryskiego. 

Jak jednak zaznaczył Kozek świat wciąż stoi przed dwoma scenariuszami - próby powrotu do „biznesu takiego jak zwykle” wraz z jego szkodliwymi skutkami społecznymi i środowiskowymi lub przejścia na drogę „lepszej odbudowy” gospodarczej, stawiającej na odbudowę ekosystemów, troskę o ludzi i klimat.