Aktualności

 Partnerstwo SDGs  Spotkanie z uczestnikami programu EkoDetektywi, będące okazją do podsumowania działań z ostatnich miesięcy, odbyło się 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Radziechowach. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki kampanii badawczo-edukacyjnych, jakie dzieci i młodzież przeprowadzili w roku szkolnym 2018-2019 przy merytorycznym wsparciu inicjatorów programu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Żywiec Zdrój S.A. Głównym celem tych działań było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, w szczególności w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, reagowania na zmiany klimatu oraz dbania o zasoby wodne. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Wspólna inicjatywa Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Grupy Veolia w Polsce i Fundacji Veolia Polska trafiła na listę 180 działań biznesu o największym, pozytywnym wpływie na społeczności lokalne. 30 najlepszych projektów, wybranych przez ośrodek THINKTANK i Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dwóch kategoriach (działań ogólnopolskich i lokalnych) zostanie zaprezentowanych w paźdzerniku. Czytaj więcej »
 GRID  W dyskusji, która odbyła się w ramach Smart City Expo w Łodzi - wydarzenia, objętego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa honorowym patronatem - uczestniczyła dyrektor Maria Andrzejewska. Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa, prezentująca innowacyjne technologie wspierające funkcjonowanie inteligentnego miasta. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa wzięli udział w skierowanym do lokalnej społeczności spotkaniu, poświęconym realizowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju w sektorze innowacyjnej przedsiębiorczości. Inauguracyjny meetup „Innowacje #DlaPlanety - start-upy wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju” miał za zadanie wprowadzić w temat, będący wątkiem przewodnim działania trzeciego po Rzeszowie i Lublinie Samsung Inkubatora. Czytaj więcej »
 GRID  Dwudniowe wydarzenie, które odbywać się będzie 11 i 12 czerwca w Łodzi, stawia sobie za cel wymianę dobrych praktyk oraz poszerzanie wiedzy z zakresu budowy inteligentnych miast. Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli danych w mieście przyszłości. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W trakcie eksperckiej debaty, która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Środowiska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, zaprezentowała deklarację działań na rzecz ochrony globalnego klimatu, która kierować ma działaniami instytucji w tym zakresie. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Debata, którą zorganizowaliśmy w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca) była centralnym punktem polskich obchodów tego święta. Temat debaty nawiązuje do motywu przewodniego tegorocznych, globalnych obchodów – apelu, ogłoszonego w marcu 2019 przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), wzywającego do działania przeciwko zanieczyszczaniu powietrzaoraz do ochrony klimatu (#BeatAirPollution). Debata i wydarzenia towarzyszące polskim obchodom prowadzone są w ramach kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety.  Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Pierwsza z dwóch dyskusji, zrealizowanych w ramach startu ogólnopolskiej kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety, odbyła się 4 czerwca w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Rozmowie młodych aktywistów z ekspertami towarzyszyła ożywiona dyskusja publiczności. Zgromadzonych na dyskusji przywitała dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, partner dyskusji – UNICEF Polska – a także Leszek Drogosz, reprezentujący Urząd m. st. Warszawy – współorganizatora kampanii. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Zrealizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ambasadą Norwegii spotkanie zainicjowało działania Misji Klimat Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Prezentacjom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych, mediów i samorządu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Na naszych stronach internetowych wiele miejsca poświęcamy dobrym praktykom biznesu. Doceniamy inicjatywy, które wspierają globalne i lokalne zmiany. Tym razem przekazujemy naszym czytelnikom publikację, poświęconą wysiłkom firm na rzecz edukacji różnych grup interesariuszy. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019