Aktualności

Już na początku marca odbędą się spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego. Głównym tematem seminariów będzie zaprezentowanie i omówienie analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących roli gmin i lokalnych grup działania w kształtowaniu zielonej infrastruktury w tym obszarze. Czytaj więcej »
 UNEP  Konsultacje w sprawie rządowej mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym to dobra okazja, by przyjrzeć się sytuacji u naszego zachodniego sąsiada. Niemieckie doświadczenia z ekonomią cyrkularną są źródłem inspiracji dla firm i państw, chcących wdrażać tę ideę w praktyce. Dowodzi tego wydana przez UNEP publikacja „Multiple Pathways to Sustainable Development: Further Evidence of Sustainability in Practice”. Czytaj więcej »
 UNEP  W drugim wydaniu swojego corocznego raportu „Frontiers”, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska zwraca uwagę na sześć kwestii, które jego zdaniem będą w istotny sposób wpływać w najbliższych latach na nasz dobrostan. O jakie zjawiska chodzi? Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br. Czytaj więcej »
 UNEP  Przygotowany na potrzeby Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment Assembly – UNEA 3) raport UNEP pokazuje, jak wiele zanieczyszczeń wprowadziliśmy do środowiska naturalnego. Pokazuje również wysiłki ludzi, by ten błąd naprawić. Plastik, ścieki, rtęć, nawozy sztuczne, odpady elektroniczne, dwutlenek węgla, tlenki azotu, PM 2,5 i 10… to tylko niektóre z wielu substancji, które nieustannie wprowadzamy do środowiska naturalnego – ze szkodą dla klimatu, bioróżnorodności i nas samych. Wysypiska, zanieczyszczona gleba i woda, obserwowane nawet w rejonach polarnych wyspy odpadów, problemy z oddychaniem i krążeniem – to druga strona tego niezbyt chlubnego medalu. Czytaj więcej »
 UNEP  W przygotowanej na potrzeby tegorocznego Szczytu Ekonomicznego w Davos publikacji „The Global Risks Report 2018”, globalne ryzyka związane ze środowiskiem zajęły aż 4 miejsce na liście 10 największych zagrożeń, jakie czyhają na nas w najbliższej przyszłości. Ranking ten w równym stopniu uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk, jak i skalę ich negatywnego wpływu. Czytaj więcej »
W dniach 16-17 stycznia b.r. odbyło się w Mediolanie spotkanie inaugurujące prace – tzw. kick-off meeting projektu EO4GEO. Spotkanie pozwoliło na przedyskutowanie uwarunkowań realizacji projektu oraz szczegółowe omówienie działań w okresie najbliższych 4 lat. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkań ze zwycięskimi zespołami – które zajęły pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich, mieli okazję osobiście pogratulować uczniom. Czytaj więcej »
Wspieranie tradycyjnej, zrównoważonej i ekstensywnej gospodarki pasterskiej jest skutecznym i sprawdzonym narzędziem czynnej ochrony przyrody w polskich Karpatach. Z początkiem stycznia 2018, rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach". Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat.  Czytaj więcej »
Chociaż oficjalne otwarcie pierwszego SpaceHub-u w Polsce zaplanowane zostało na 30 stycznia, już 23 stycznia 2018 odbyło się otwarte spotkanie z lokalnymi liderami, aktywistami i entuzjastami sektora kosmicznego, na którym przedstawione zostały założenia programowe działalności SpaceHubu. W spotkaniu uczestniczył Piotr Mikołajczyk, reprezentujący Centrum UNEP/GRID-Warszawa – jedyną instytucję w Polsce, która znalazła się w gronie członków-założycieli inicjatywy Komisji Europejskiej z 2016 roku: "Copernicus Academy Network" będący elementem unijnego Programu Copernicus. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021