Aktualności

 UNEP  W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017, w siedzibie UN Environment w Nairobi, miało miejsce spotkanie dyrektorów czterech ośrodków działających w sieci GRID: GRID-Geneva, GRID-Warsaw, GRID-Arendal oraz GRID-Sioux Falls. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  We wtorek, 28 listopada w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, odbyła się dyskusja pod hasłem „Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji”. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach cyklu spotkań eksperckich poświęconych tematowi wdrażania Agendy 2030 w Polsce. Czytaj więcej »
W roku 2017 nasz zespół zajmuje się kolejnymi obszarami chronionego krajobrazu na Mazowszu: Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, Mińskim i Siedlecko-Węgrowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz trzema Nadwiślańskimi położnymi nad Wisłą, na północ i południe od Warszawy. Czytaj więcej »
Jak przekonać społeczeństwo do zmiany przyzwyczajeń? Jak zachęcić biznes do przyjęcia nowych modeli działania? Czy administracja może wesprzeć zrównoważony rozwój poprzez system odpowiednich zachęt i przepisów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi szukali goście czwartej debaty na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego pt "„Podnoszenie świadomości i komunikacja" zorganizowanej 23 listopada przez Rzeczpospolitą. Czytaj więcej »
  W trakcie festiwalu XII FilmAt Film, Art & Tourism Festival, nasz film, który powstał w ramach projektu Karpaty Łączą otrzymał nagrodę za "twórcze wykorzystanie muzyki ludowej". Patrycja Adamska, koordynatorka projektu Karpaty Łączą, odebrała nagrodę na uroczystej gali festiwalowej, która odbyła się 9 listopada w Warszawie. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Czwartek, 9 listopada był drugim i ostatnim dniem międzynarodowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie. Tematami głównymi sesji plenarnych i warsztatowych, które odbyły się tego dnia, były: efektywne gospodarowanie zasobami oraz przyszłość miast, a także kwestie takie jak: efektywne wykorzystanie wody, zrównoważona konsumpcja, inteligentne systemy transportu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie! Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Rolnictwo wywiera znaczny wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie od stanu środowiska przyrodniczego zależy jakość plonów, a w konsekwencji zdrowie konsumentów żywności. O sposobach na pogodzenie rozwoju rolnictwa z ochroną środowiska, w tym z ochroną różnorodności biologicznej, rozmawiali uczestnicy spotkania eksperckiego, zorganizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W spotkaniu, poświęconemu reportowi "Rolnictwo i przyroda", uczestniczył dr Jan Dusik - Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) na Europę. Czytaj więcej »
Jak rozwijać miasta, by nie zwiększać presji na środowisko? Jakie innowacje niosą ze sobą najwięcej korzyści dla ludzi i ich otoczenia? Jakie czynniki musimy brać pod uwagę, aby poprawa jakości życia w miastach przebiegała w harmonii z potrzebami i możliwościami środowiska naturalnego? Na te i podobne pytania odpowiedzi poszukają zaproszeni goście w trakcie dyskusji i warsztatów na międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, która 8 i 9 listopada odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czytaj więcej »
  W piątek, 27 października, w Brukseli odbyło się spotkanie reprezentantów kilkudziesięciu krajów europejskich – pracowników uczelni wyższych, naukowców, nauczycieli, edukatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska powiązane z dziedzinami nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych – uruchamiające najnowszą akcję COST* o nazwie European Network for Environmental Citizenship. W trakcie spotkania przyjęte zostały ramy czasowe przedsięwzięcia: między wrześniem 2017 i październikiem 2021. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021