Aktualności

 Partnerstwo SDGs  Minister środowiska, Henryk Kowalczyk, wziął udział w konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostały wyniki badania konsumenckiego, dotyczącego wiedzy Polek i Polaków nt. elektroodpadów i sposobów ich utylizacji. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wraz z ElektroEko jest organizatorem tegorocznej, drugiej edycji Międzynarodowego Dnia Bez Elektroodpadów w Polsce, który w skali globalnej koordynowany jest przez WEEE Forum. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa było jedną z organizacji koordynujących pracę nad materiałem, poświęconym odpowiedzialnej konsumpcji i zakupom. 25 września, w trakcie międzynarodowego tygodnia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (#Act4SDGs), zbiór 5 broszur opublikowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czytaj więcej »
 GRID  Z dniem 1 września oficjalnie ruszyła realizacja projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce. Czytaj więcej »
 UNEP  Światowi przywódcy i decydenci przybyli 23 września na zorganizowany przez ONZ szczyt, mający na celu zwiększenie globalnych ambicji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W jego trakcie padły delaracje, dotyczące przyspieszenia działań na rzecz ochrony klimatu - w tym zwiększenia finansowania globalnych działań klimatycznych oraz osiągnięcia przez kolejne państwa neutralności klimatycznej do roku 2050. Czytaj więcej »
 W mediach  Globalne zgromadzenie decydentów ze świata polityki i biznesu wzbudziło zainteresowanie polskich mediów. Specjalista Centrum UNEP/GRID-Warszawa ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, opowiadał o znaczeniu ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu w prowadzonym przez Aleksandrę Dziadykiewicz Raporcie Gospodarzym TOK FM. Czytaj więcej »
 W mediach  Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, wzięła udział w dyskusji dziennika "Rzeczpospolita", poświęconej wyzwaniu stworzenia do roku 2050 neutralnej emisyjnie gospodarki Unii Europejskiej. Czytaj więcej »
 GRID  Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma przyjemność brać w tym roku udział w Poznańskim Dniu Energii, organizowanym przez Urząd Miasta Poznania 14 września 2019 roku (sobota) w Parku Jana Kasprowicza w Poznaniu.   Razem z Fundacją Veolia Polska i Urzędem Miasta Poznania zapraszamy na stoisko Centrum do strefy wiedzy od 14:00 do 19:00. Czytaj więcej »
 GRID  Specjalista ds. ochrony środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk, przybliżał teorię i praktykę zrównoważonego rozwoju na konferencji, inaugurującej III edycję Funduszy Norweskich i EOG. Nowa transza finansowania ma być skierowana m.in. na poprawę warunków życia społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska, czystą energię i walkę ze zmianami klimatu. Czytaj więcej »
 W mediach  Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, dzielił się wiedzą o najciekawszych wątkach dyskusji wokół idei smart city, które obserwował w Wiedniu na międzynarodowej konferecji agendy ONZ do spraw innowacyjności i przemysłu - UNIDO. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020