Aktualności

 Partnerstwo SDGs  Eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa biorą udział w kolejnej edycji Programu Agro Ambasadorzy BASF. Wykład Rolnictwo i przyroda dotyczący zrównoważonego rolnictwa i ochrony różnorodności biologicznej został wygłoszony na SGGW w Warszawie (14.05), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (16.05), Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (21.05). Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Międzynarodowa konferencja p.n. " Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców", odbędzie się 26 czerwca 2019 r. Warszawie. Wydarzenie uzyskało patronat Centrum UNEP-GRID-Warszawa  i Unii Metropoliii Polskich, a jego gospodarzem jest m. st. Warszawa – miasto eksperckie w projekcie COLLECTORS. Czytaj więcej »
 GRID  Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz czwarty realizuje badanie CSR w praktyce – barometr CCIFP. Jego celem jest poznanie obszarów, w których firmy najczęściej podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, a także określenie zasobów którymi dysponują. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W środę 15 maja odbyły się warsztaty dla najstarszych uczestników programu zajmujących się tematem wody. Spotkanie rozpoczęte zostało poszukiwaniem wody w okolicy szkoły w Radziechowach. Korzystając ze zdjęć satelitarnych oraz map cyfrowych, uczestnicy poznawali tereny, przez które płynie potok Wieśnik. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Reprezentanci instytucji samorządowych, firmy Veolia Polska oraz uczestniczących w projekcie zespołów obecni byli na spotkaniu podsumowującym kolejną edycję MOP. Projekt, realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska, umożliwił dzieciom i młodzieży szkolnej zaprezentowanie zmian, które chciałaby widzieć w swym najbliższym otoczeniu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Rozpoczął się nabór kadydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes". Nagroda dedykowana jest osobom, które poprzezswoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dodatkowymk kryterium jest historia dokonania w miejscu realnej zmiany ułatwiającej odpowiedzialne zarządzanie. Nagroda "Ludzie którzy zmieniają biznes" przyznawana jest co dwa lata. Czytaj więcej »
 GRID  Reprezentanci Centrum wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta, urzędnikami oraz ekspertami, poświęconym ochronie środowiska na poziomie miasta i okolicznej gminy. Czytaj więcej »
 UNEP  Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z GRID-Genewa, zaprezentował publikację na temat niezrównoważonego wydobycia piasku przez człowieka. Obok diagnozy problemu znalazły się również propozycje jego rozwiązania. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Nowy, skierowany do firm cykl warsztatów Centrum UNEP/GRID-Warszawa stawia sobie za cel zapoznanie uczestniczących w nim osób z najnowszymi danymi o środowisku i gospodarce, prezentowanymi w raportach UN Environment oraz rodziny ONZ. Czytaj więcej »
 UNEP  Dane Międzyrządowego Zespołu ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych ukazuje skalę negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Bez opanowania kryzysu klimatycznego oraz zmiany w dominujących modelach produkcji i konsumpcji w ciągu najbliższych kilku dekad z powierzchni ziemi zniknąć mogą setki tysięcy gatunków. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019