---    K O N F E R E N C J A    " E n e r g i a    Z m i a n "    P R Z E Ł O Ż O N A    ---

Aktualności

 GRID  Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie PE w Brukseli, było okazją do sieciowania oraz wymiany wiedzy na temat sytuacji w Polsce i w Belgii oraz tematach, które w najbliższych miesiącach mogą być elementami agendy politycznej UE. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, opowiadał w jego trakcie o obecności tematyki ochrony środowiska oraz kryzysu klimatycznego w świadomości społecznej i debacie publicznej. Czytaj więcej »
 GRID  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) oraz Polska Akademia Nauk serdecznie zapraszają na konferencję „Zmiany Klimatyczne w Polsce”, organizowaną 23 października z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych. W dyskusjach na temat wpływu zmian klimatu na środowisku oraz roli biznesu w tworzeniu przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości dla planety wezmą udział Monika Szewczyk oraz Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  5 listopada BASF Polska - partner Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" - organizuje w Centrum Nauki Kopernik międzybranżową dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju. W trakcie wydarzenia odbędzie się ekspercka debata, w której weźmie udział Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 GRID  Poświęcona temu tematowi konferencja będzie mieć miejsce 11 października w Sali Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20. Na wydarzenie zaproszona została kierująca działem edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Minister środowiska, Henryk Kowalczyk, wziął udział w konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostały wyniki badania konsumenckiego, dotyczącego wiedzy Polek i Polaków nt. elektroodpadów i sposobów ich utylizacji. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wraz z ElektroEko jest organizatorem tegorocznej, drugiej edycji Międzynarodowego Dnia Bez Elektroodpadów w Polsce, który w skali globalnej koordynowany jest przez WEEE Forum. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa było jedną z organizacji koordynujących pracę nad materiałem, poświęconym odpowiedzialnej konsumpcji i zakupom. 25 września, w trakcie międzynarodowego tygodnia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (#Act4SDGs), zbiór 5 broszur opublikowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czytaj więcej »
 GRID  Z dniem 1 września oficjalnie ruszyła realizacja projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce. Czytaj więcej »
 UNEP  Światowi przywódcy i decydenci przybyli 23 września na zorganizowany przez ONZ szczyt, mający na celu zwiększenie globalnych ambicji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W jego trakcie padły delaracje, dotyczące przyspieszenia działań na rzecz ochrony klimatu - w tym zwiększenia finansowania globalnych działań klimatycznych oraz osiągnięcia przez kolejne państwa neutralności klimatycznej do roku 2050. Czytaj więcej »
 W mediach  Globalne zgromadzenie decydentów ze świata polityki i biznesu wzbudziło zainteresowanie polskich mediów. Specjalista Centrum UNEP/GRID-Warszawa ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, opowiadał o znaczeniu ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu w prowadzonym przez Aleksandrę Dziadykiewicz Raporcie Gospodarzym TOK FM. Czytaj więcej »
 W mediach  Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, wzięła udział w dyskusji dziennika "Rzeczpospolita", poświęconej wyzwaniu stworzenia do roku 2050 neutralnej emisyjnie gospodarki Unii Europejskiej. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020