Aktualności

 Partnerstwo SDGs  Podejmowane we współpracy z biznesem działania na rzecz środowiska zostały zaprezentowane w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017" miał swą premierę na odbywających się 12 kwietnia na warszawskim Stadionie Narodowym Targach CSR, których organizatorem był FOB. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  „Koalicja 5 frakcji”, pierwsze systemowe rozwiązanie w Polsce na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki (jakościowej) selektywnej surowców u źródła, została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie.  Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting — uczestnik Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska". Inicjatywa została zawiązana przy wsparciu Centrum UNEP/GRID Warszawa. Czytaj więcej »
W dniach 5, 6 oraz 9 kwietnia zorganizowaliśmy i poprowadziliśmy wiosenne warsztaty edukacyjne „Czy drzewa sprawdzają prognozę pogody?”. Do społeczności GLOBE dołączyło w ciągu trzech dni blisko 100 uczniów i uczennic z kwidzyńskich szkół! Warsztaty zorganizowane zostały w ramach współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz firmy International Paper Kwidzyn, która wspiera wdrażanie Programu GLOBE w regionie. Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży z kwidzyńskich szkół do włączenia się w badanie i monitorowanie jakości lokalnego środowiska.  Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa znalazło się w gronie konsorcjum jedynego w Polsce Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – RCE Warsaw Metropolitan). Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, odpowiadała na pytania związane ze współpracą z Fundacją Veolia Polska w ramach projektu Młodzi Obserwatorzy Przyrody. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska" przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, rekomendują wszystkim zainteresowanym współpracą z NASA przy obserwacjach wiosennych chmur, międzynarodowy konkurs NASA GLOBE Clouds. Konkurs rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 kwietnia 2018. Działania podjęte w ramach konkursu, realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju: 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Działania w dziedzinie klimatu) i wpisują się w misję EDUKACJA (i częściowo w misję MIASTA) Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Projekt zaplanowany został w formie konkursu realizowanego w nurcie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działanie to realizowane jest w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o. Czytaj więcej »
W dniu 8 marca 2018, w warszawskim Pałacu Ślubów, odbyło się uroczyste wręczenie odnowionych, aktualnych w roku 2018, certyfikatów "Partnerstwa dla Klimatu". Centrum UNEP/GRID-Warszawa po raz kolejny znalazło się w gronie firm i organizacji zaszczyconych tym wyróżnieniem. Czytaj więcej »
W dniach 27 lutego oraz 7 i 8 marca 2018, odbyły się seminaria konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego, zaplanowane i zrealizowane w projekcie LIFE "Inicjatywa lokalna na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" ("Karpaty Łączą – Zielona infrastruktura"). Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019