Materiały
Materials

 

Publikacje
Publications

 

Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego. Wprowadzenie oraz Rozdział I Kontekst regionalny i priorytety (PDF).

Raport GEO-6 Assessment for the pan-European region, w intencji jego twórców oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), ma za zadanie prezentację wyników obiektywnej oceny i analizy środowiska Europy, wspomagając w ten sposób podejmowanie (na różnych poziomach) decyzji dotyczących środowiska.

   

Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego. Główne wnioski i propozycje działań - wyciąg z raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego (PDF)

Ocena GEO-6 dla regionu paneuropejskiego postuluje podjęcie pilnych działań i w ten sposób stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi cały region. Powinno to nastąpić zarówno poprzez wykorzystanie istniejących już narzędzi, jak i poprzez wdrożenie Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

   

Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie. Streszczenie raportu tematycznego (PDF)

Niniejszy raport reasumuje na użytek rządów, decydentów politycznych oraz interesariuszy dowody na powiązanie pomiędzy jakością środowiska a ludzkim zdrowiem i jakością życia, a ponadto wskazuje na czynniki mające wpływ na te powiązania, takie jak nierówność, niekontrolowana urbanizacja, migracje, niezdrowy i marnotrawny styl życia, oraz niezrównoważone wzory konsumpcji i produkcji.


 
 

Międzynarodowa konferencja "Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego". Raport z wydarzenia (PDF).

Konferencja „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” – zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) – odbyła się 15 września 2016 roku w Warszawie, w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej.

  • Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego (j.ang) / GEO-6 Assessment for the pan-European region (web)

Wideo
Videos

 

 GEO-6 conference 2016, Warsaw (Poland). Podsumowanie wydarzenia (YouTube)

   

Zapis wideo sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju miast / Video recording of thematic session on sustainable development of cities (YouTube)

 

   

Zapis wideo sesji plenarnej "Zmiany środowiska w regionie paneuropejskim - aktualne trendy i wyzwania" / Video recording of thematic session on Environmental changes in the pan-European region (YouTube)

 


 
 

Heel Nederland in Minecraft! - GeoCraft Impressie - Henk Scholten, Sesja dotycząca zrównoważonego rozwoju miast (YouTube)

 


 
 

Re-thinking Progress: The Circular Economy by Ellen MacArthur Foundation (YouTube)

 


Wybrane prezentacje
Presentations

 

Florian Wetzel - Museum fuer Naturkunde, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science. GEO-6 GlLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK PAN-EUROPEAN REGION - BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS (PDF)

 

Grażyna Kaczyńska - Sustainability and Environmental Protection Section Senior Manager.  STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE POLPHARMA (PDF)

 

Katarzyna Kowalczewska - Agricultural Advisor, Embassy of the Kingdom of the Netherlands. THE COOPERATIVE APPROACH UNDER THE NEW DUTCH AGRI-ENVIRONMENT-CLIMATE SCHEME (PDF)


 
 

Nikos Kalaitzidakis - General Manager Coca-Cola HBC Polska. SUSTAINABLE BUSINESS – WHAT DOES IT MEAN IN PRACTICE (PDF)


Media
Press

  • Komunikat prasowy z 15.09.2016 (www) / Press release 16.08.2016 (PDF)
  • LINKI do publikacji internetowych na temat konferencji (PDF)

 
 

Audycja w TOK.FM - Jaki jest stan środowiska w Europie? (Weekendowy Poranek, 09.10.2016) Goścmi Pawła Sulika byli: Maria Andrzejewska i Piotr Mikołajczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Krzysztof Baczyński ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK (Posłuchaj)


Grafika
Graphics

  • Plakat wydarzenia (PDF) / Poster (PDF)