Scientific Director of the SPINlab at Department of Spatial Economics of VU Amsterdam.

Henk J. Scholten studiował matematykę i geografię na Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 1988 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwesytecie w Utrechcie (Holandia), broniąc rozprawy na temat modelowania procesu alokacji domów mieszkalnych. Od 1990 roku jest profesorem na Wydziale Ekonomii Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz dyrektorem Spinlab (www. spinlab.vu.nl).

Prof. Scholten jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Geodan, jednej z największych europejskich firm specjalizujących się w technologiach przestrzennych (www.geodan.nl). W lipcu 2009 roku otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć, z rąk p. Jacka Dangermonda, założyciela ESRI. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które znacząco przyczyniły się do postępu nauki i technologii w obszarze systemów informacji geograficznej (GIS).

Profesor Scholten jest autorem wielu artykułów na temat GIS, publikowanych w międzynarodowych czasopismach i książkach.


Henk J. Scholten studied Mathematics and Geography at the Vrije Universiteit Amsterdam and obtained his Ph.D. on the subject of models for housing allocation at the Faculty of Geography of the University of Utrecht (NL) in 1988. Since 1990 he is professor in Spatial Informatics at the Faculty of Economics of the Vrije Universiteit Amsterdam and Director of the Spinlab (www.spinlab.vu.nl).

Prof. Scholten is founder and CEO of Geodan, one of the largest European companies specialised in Geospatial Information Technology (www.geodan.nl). In July 2009 the ‘Lifetime Achievement Award’was given to Prof. Scholten by Jack Dangermond, founder of ESRI. This award is given to a person who has contributed significantly to advancing the science and technology of GIS throughout his career.

In 2015 Prof. Scholten received from the Manchester University the title of honorary Doctor of Science from the Faculty of Science and Engineering for his extensive contributions to GIS. In May this year during the GeoSpatial World Forum, Prof. Scholten was given the Life Time Achievement Award. Professor Scholten has written many articles about GIS for publication in international books and journals.