Sustainability and Environmental Protection Section Senior Manager

Od kilkunastu lat jest inicjatorem działań prośrodowiskowych w największej firmie farmaceutycznej w Polsce. Jest pomysłodawcą lub współorganizatorem akcji ekologicznychm.in.: Nagroda zielony proces, Wszyscy na rowery, Zielony tydzień, Dzień otwarty. Uważa, że ograniczanie wpływu na środowisko poprzez efektywność materiałową i energetyczną procesów oraz promowanie ekologicznych postaw są kluczem do zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Politechniki Gdańskiej – specjalizacja inżynieria środowiska. Ukończyła studia podyplomowe: Inżynierię środowiska w przemyśle farmaceutycznym – University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland oraz CSR - Strategia odpowiedzialnego biznesu – Akademia Leona Koźmińskiego.


For several years she is the initiator of pro-environmental actions in the biggest pharmaceutical company in Poland. She is originator and co-organizer of ecological projects eg.: The Green Process Award, The Everyone on bicycles, The Green Week, The Open Day. She assumes, that reducing the impact on environmental by material and energy efficiency and promotion of ecological attitude are the keys to sustainable development.She graduated from the Technical University of Gdansk and gained master’s degree in environmental engineering. In addition has received a diploma of Advanced Studies in Pharmaceutical Environmental Engineering from University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland and CSR strategy from Kozminsky University.