Miejsce / Venue

 
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
The Centre for Innovation and Technology Transfer Management at Warsaw University of Technology

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej to miejsce współpracy regionalnego biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, NGO-sów i administracji. Celem twórców CZIiTT było stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.

Działania CZIiTT skierowane są zarówno do środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej (naukowcy, studenci), innych szkół wyższych jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, zagranicy. Beneficjentami są również mazowieccy przedsiębiorcy, w tym start-upy, jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 _____________________

The Centre for Innovation and Technology Transfer Management (CZIiTT) at Warsaw University of Technology, Poland’s best technical university, is a unique place designed for research, innovation, and technology transfer. The Centre focuses on the management of innovation and technology transfer, interdisciplinary cooperation in conducting R&D, and supporting academic institutions.

The Centre: supports the progress of technology transfer by creating conditions for effective commercialization of the results of research and development,supports the development of innovative academic entrepreneurship, provides assistance in projects realisation: from application to implementation, including large investment projects, supports building a culture of innovation.

The Centre is a modern building located in the centre of Warsaw, in close proximity to the main campus of Warsaw University of Technology, offering offices, laboratories, conference and seminar rooms.

-