Publikacje


okladka2018
   

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Eco-miasto 2018
Publikacja konferencyjna (wersja PL: PDF) (wersja ENG: PDF)

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 - dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

     

Prezentacje

Sesja otwierająca “Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta”  

 • Daniel Baliński - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (PDF)
 • Prof. Jaap Boter - School of Business and Economics, Vrije Universiteit (PDF)
 • dr Anne Girault - Paryska Agencja Klimatyczna (PDF)

SESJA A1: Mobilność w mieście

 • Nick Blades - Transport for London (PDF)
 • Brigitte Desveaux - La Rochelle (PDF)
 • Alicja Pawłowska - UM Gdynia (PDF)
 • dr inż. Milota Sidorova - WPS Prague, Green Foundation, Bratislava (PDF)

SESJA A2: Budynek, naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE

 • Hervé Boisguillaume - Ministerstwo Spójności Terytorialnej, Ministerstwo Środowiska (Francja) (PDF)
 • Elodie Denizart, Hauts de France Region (PDF)
 • Katarzyna Korczak - Pro Akademia, projekt FEEDSCHOOLS (PDF)
 • Tomasz Sadłoń - Wójt gminy Psary (PDF)
 • Ewa Winkowska - projekt FEEDSCHOOLS (PDF)

SESJA A3: Zielona i błękitna infrastruktura

 • Aphrodite Bouikidis - Thessaloniki (PDF)
 • Małgorzata Bartyna-Zielińska - UM. Wrocław (PDF)
 • dr Pierluigi Potenza - Risorse per Roma S.p.A. (PDF)
 • dr inż. Krystian Szczepański - Instytut Ochrony Środowiska (PDF)
 • Benjamin Poteau - Miasto Lille (PDF)

SESJA B1: Zrównoważone miasto jako kopalnia surowców

 • Hervé Boisguillaume - Ministerstwo Spójności Terytorialnej, Ministerstwo Środowiska we Francji (PDF)
 • Marta Krawczyk - Rekopol (PDF)
 • Piotr Barczak - EEB (PDF)
 • Sarah Risch - UrbanRec (Belgia) (PDF)
 • Pierre Tournier - Savoie Departement (PDF)
 • dr inż. Tomasz Wojciechowski - IGOZ (PDF)

SESJA B2: Strategia gmin w obliczu rozszerzonej odpowiedzialności producentów

 • Katarzyna Błachowicz - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (PDF)
 • Andrzej Gawłowski - IGOZ (PDF)
 • Magdalena Dziczek - SGH (PDF)
 • Lukáš Grolmus - EKO-KOM (PDF)

SESJA C1: Uwolnij potencjał, sięgnij po dane!

 • Gilles Artigues - Zastępca Prezydenta Saint Etienne (PDF)
 • dr Robert Olszewski - Politechnika Warszawska (PDF)
 • Michał Bodenszac - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin (PDF)
 • dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska - Urząd miasta Wrocławia (PDF)
 • Pierre Joutard - Lyon Confluence (PDF)
 • Adam Winogradzki - Urząd Miasta Poznania (PDF)

SESJA C2: Miasto oczami mieszkańca

 • Prof. Jaap Boter - Vrije Universiteit / Maria Andrzejewska Centrum UNEP/GRID Warszawa (PDF)
 • Eleanor Chapman - ICLEI (PDF)
 • Monika Pastuszko - Urząd m.st. Warszawa (PDF)
 • dr Catarina Rolim, Telma Mota - Lizbona (PDF)

SESJA D1: Symbioza w mieście i regionie – współpraca klastrowa

 • Per Møller - Symbiosecenter (Dania) (PDF)
 • dr Grzegorz Wisz - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PDF)

SESJA D2: Nowe modele finansowania rozwoju miast

 • Arnaud Courtecuisse - Artois-Picardie (PDF)
 • dr Anne Girault - Paryska Agencja Klimatyczna (PDF)
 • Aneta Maszewska - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PDF)
 • Anna Mróz - Departament Funduszy Pomocowych MIiR (PDF)