Pierluigi Potenza jest geologiem, przez długi czas pracował w dziedzinie teledetekcji i systemów informacji terytorialnej służących środowisku. Jest ekspertem w zakresie adaptacji do naturalnych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i zapobiegania im. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obszary takie jak doradztwo w zakresie ochrony środowiska, zagrożenia geologiczne oraz kataster. Doświadczenia te zbierał w kilku krajach europejskich oraz w Chinach (FAO, UNDP, Komisja Europejska, Chińska Akademia Nauk, rząd włoski).
Obecnie realizuje kilka projektów europejskich dla gminy Rzym. Jego najświeższe doświadczenia związane są z odpornością miast na zmiany klimatu (projekt "Smart Mature Resilience" w ramach H2020 oraz inicjatywa „100 Resilient Cities”).
https://it.linkedin.com/in/pierluigipotenza