Pierre Lévy jest Ambasadorem Francji w Polsce.
Wcześniej był dyrektorem departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego (2013-2016), a przedtem ambasadorem w Republice Czeskiej (2009-2013).
Przed objęciem tego stanowiska był dyrektorem centrum analiz i prognoz (CAP) Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich (2005-2009) i sekretarzem generalnym komisji, która opracowała Białą Księgę o polityce zagranicznej i europejskiej Francji między październikiem 2007 r. a lipcem 2008 r.
W latach 2002-2005 był szefem wydziału ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Od czerwca 1997 r. do maja 2002 r. był zastępcą dyrektora gabinetu Pierre’a Moscovici, ministra ds. europejskich.
Wcześniej zajmował różne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych związane ze sprawami ekonomicznymi i europejskimi. Był na placówkach w Niemczech i Singapurze.
Przed podjęciem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił różne funkcje w Ministerstwie Gospodarki i Finansów związane z zagraniczną polityką handlową i stosunkami z Azją.
Pierre Lévy ukończył studia w Europejskiej Szkole Handlowej (ESCP Europe), w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu. Uzyskał dyplom studiów 3 stopnia (DEA) z zakresu ekonomii na uniwersytecie Paris IX Dauphine. Ukończył ENA (Szkołę Administracji Publicznej), promocja „Solidarność”, 1983 r.
Jest Kawalerem Legii Honorowej i Oficerem Narodowego Orderu Zasługi.
Ambasada od wielu lat wspiera samorządy lokalne na drodze ekologicznego rozwoju. Przedstawiciele władz samorządowych mogą uczestniczyć w szkoleniach poświęconych różnym aspektom zrównoważonego rozwoju miast, organizowanych przez Ambasadę.
Te działania wpisują się w politykę klimatyczną Francji, która w 2015 r. zorganizowała w Paryżu konferencję ONZ COP 21, podczas której udało się zawrzeć globalne porozumienie na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.
Ambasada Francji pragnie zachęcić polskie miasta do wymiany z francuskimi samorządami oraz do wdrażania dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju. Konkurs ECO-MIASTO nagradza polskie miasta najbardziej zaangażowane w ochronę środowiska i w polepszenie jakości życia mieszkańców.