Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, przewód doktorski w dyscyplinie kształtowanie środowiska otwarty na UTP w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”, członek Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular). Pomysłodawca i założyciel inicjatywy Współdzielnia Piła. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.