Aktualności

poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Eksperci Centrum o planowaniu przestrzennym i różnorodności biologicznej

Serwis Teraz Środowisko z okazji swojego 5-lecia opublikował jubileuszowy raport, prezentujący eksperckie komentarze dotyczące stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Wśród przeszło 40 głosów w dyskusji znalazły się również dwa materiały, przygotowane przez członków zespołu Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

"W polskim krajobrazie dominuje chaos"

Tak brzmi tytuł wywiadu, przeprowadzonego przez Dominikę Adamską z dyrektor Centrum, Marię Andrzejewską, oraz specjalistą ds. geoinformacji, Annę Adamowicz.

Jego autorki zwracają uwagę na aktualny stan zagospodarowania przestrzennego w Polsce, a także korzyści z bardziej kompleksowego niż do tej powy myślenia, np. z zakresu rozwijania zielonej infrastruktury.

"Anna Adamowicz: Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, dbałość o zieleń przyuliczną , kształtowanie wielkoobszarowych terenów zieleni, ale też skwerów, ogródków deszczowych czy kwietnych łąk, przyczynia się do poprawy warunków życia w mieście i łagodzi skutki zmian klimatu. Zieleń pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, chroni przed wiatrem, nawilża powietrze i obniża temperaturę , zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła i niweluje hałas. Do tego oczywiście pełni funkcję rekreacyjną i estetyczną.

Maria Andrzejewska: Tymczasem w strukturze polskich miast dominują tereny zabudowane i nieprzepuszczalne, ich powierzchnia szybko się nagrzewa i utrzymuje ciepło, a w przypadku deszczy nawalnych przyczynia się do zwię kszenia zagrożenia podtopień i powodzi. Ważne jest więc, aby już teraz polskie miasta doceniły zieleń i zaczęły kształtować swoje tereny odpowiedzialnie i systemowo".

"Potencjał, który łatwo stracić"

Druga rozmowa, która - podobnie jak pierwsza - znalazła się w dziale "Środowisko przyrodnicze. Stan i użytkowanie", została przeprowadzona przez Martę Wojtkiewicz.

Specjalista Centrum UNEP/GRID-Warszawa ds. ochrony różnorodności biologicznej, Monika Szewczyk, oraz specjalista Centrum ds. biologii i ochrony środowiska, Piotr Mikołajczyk, dzielą się w nim informacjami o stanie środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bioróżnorodności.

"Piotr Mikołajczyk: Różnorodność biologiczna nie jest czymś stałym. Od zawsze się zmieniała i wciąż się zmienia. W toku ewolucji gatunki pojawiały się i wymierały . Niestety, od pewnego czasu obserwujemy tempo wymierania znacząco wyższe niż wynikające z procesów naturalnych. Nietrudno się domyślić, że to my sami jesteśmy tego przyczyną.

Monika Szewczyk: Opublikowany w maju 2019 raport dotyczący różnorodności biologicznej, przygotowany przez IPBES, oparty jest na doniesieniach naukowych z całego świata, również z Europy. Ważne jest, by na wymieranie gatunków spojrzeć od strony stabilności ekosystemu. Jakie konsekwencje przyniesie utrata jednego lub całej grupy gatunków? Świetnym przykładem jest wymieranie owadów. Jaki ma wpływ na zależne od nich gatunki roślin? Jak odbije się na owadożernych ptakach? Wymieranie to nie tylko abstrakcyjna zmiana liczby zarówno znanych, jak i nieznanych nam gatunków; to osłabienie sieci niezwykle złożonych powiązań ekosystemowych, które go konsekwencji nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Powinniśmy być tego świadomi, nawet jeżeli ta myśl nas przeraża".

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum - najszybciej rozwijającej się platformy ONZ, poświęconej międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2022