Aktualności

poniedziałek, 28 lutego 2022

Rozpoczęła się UNEA-5, czyli piąta sesja Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska

Piąta Sesja Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska wprowadza nas w tym roku w wydarzenia związane z jubileuszem 50 lat istnienia Programu ONZ ds. Środowiska. Od 28 lutego stacjonarnie w Nairobi oraz online UNEA-5 zgromadzi przedstawicieli 193 państw członkowskich ONZ, a także przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. W swojej pierwszej części wydarzenie ma na celu wypracowanie i wzmocnienie wspólnych stanowisk wobec najpilniejszych kryzysów środowiskowych. Druga, specjalna część sesji, będzie poświęcona obchodom 50. rocznicy ustanowienia w 1972 r. Programu ONZ ds. Środowiska.  

Postawmy naturę w centrum

“Przez działania dla przyrody do celów zrównoważonego rozwoju” – tak brzmi temat tegorocznej Piątej Sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska. Od 28 lutego do 2 marca przedstawiciele 193 państw członkowskich ONZ, przedsiębiorcy, aktywiści, pracownicy organizacji pozarządowych i wszelkich zainteresowanych losem naszej planety stron, postawią środowisko w centrum dyskusji o globalnym ożywieniu gospodarczym i zrównoważonym rozwoju.

Niemal od początku pandemii COVID-19 UNEP podkreśla, że natura jest kluczem do odbudowy światowej gospodarki oraz jednoczesnego osiągnięcia wyznaczonych zadań Agendy 2030, w tym siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. To natura jest podstawą naszego zdrowia i funkcjonowania, korzystamy z niej w każdym aspekcie naszego życia i w każdej gałęzi gospodarki. Wspólnie dysponujemy już wiedzą, technologią i zasobami, które umożliwiają nam ułożenie świata przyjaznego dla nas i dla przyrody, który nie zaszkodzi naszym gospodarkom i zabezpieczy naszą przyszłość.

UNEA-5 to okazja dla państw członkowskich do podzielenia się tą wiedzą i swoimi najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju i osiągania założonych celów.

Sesja specjalna z okazji 50 lat UNEP

Dzień po zakończeniu UNEA-5 rozpoczyna się specjalna sesja poświęcona w całości tegorocznemu jubileuszowi działalności Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. W 1972 roku w Sztokholmie, podczas Konferencji obradującej pod hasłem „Mamy tylko jedną Ziemię”, organizacja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska, dzięki czemu powstał UNEP – United Nations Environment Programme.

W dniach 3 i 4 marca 2022, w ramach refleksji nad przeszłością i w celu wspólnego spojrzenia w przyszłość, kraje członkowskie będą debatować na temat wspólnych działań dla rozwiązania potrójnego kryzysu planetarnego, jakim są: zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczenie środowiska.

Przed nami szczególny rok

Od 50 lat Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) koordynuje ogólnoświatowe wysiłki, aby stawić czoła największym wyzwaniom środowiskowym naszej planety. Jak dotąd ta globalna współpraca pomogła naprawić warstwę ozonową, wycofać paliwo ołowiowe, powstrzymać wyginięcie niektórych zagrożonych gatunków i wiele innych. Przed nami kolejne wyzwania – na wiele z nich znamy już odpowiedzi. Potrzebujemy skoordynowanych i solidarnych działań na skalę globalną.

Siła płynąca z regularnych zgromadzeń UNEP oraz prowadzone nieustannie badania naukowe zapewniły krajom członkowskim platformę do zaangażowania się, odważnego działania i uczestniczenia w postępie na polu światowej walki o nasze środowisko.

50 lat historii działań tej wyspecjalizowanej agendy ONZ to dla nas niezwykle cenna lekcja na najbliższą przyszłość.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum - najszybciej rozwijającej się platformy ONZ, poświęconej międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2022