Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Wydarzenie łączyło w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników

Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będa moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych

Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentowali materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast.

W konferencji wzięło udział w sumie ponad 700 osób. Wydarzenie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dn. 8-9 listopada 2017 roku. Współorganizatorami wydarzenia była Ambasada Francji w Polsce oraz Urząd m.st. Warszawa.

 

Instytucja dofinansowująca