Projekt podejmuje problematykę zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zrównowazonego rozwoju i konsultacji społecznych. Bazuje na wykorzystaniu w procesie edukacji aktywnych form partycypacji społecznej, w tym głównie narzędzi internetowych. Uczniowie będą realizowali projekty zespołowe z zastosowaniem portalu konsultacji społecznych GEOKONSULTACJE+, poznają również techniki modelowania trójwymiarowego (3D).

Działania realizowane w projekcie mają na celu rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej, aktywnych postaw obywatelskich na rzecz środowiska oraz zaangażowania w życie gminy. Zadaniem dla uczniów uczestniczących w konkursie jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących autorskiego projektu na „inwestycję marzeń” (np.: obiektów sportowych, rozrywkowych, turystycznych, użytkowych itp.).

Na portalu GEOKONSULTACJE+  można nie tylko śledzić ich przebieg w poszczególnych szkołach, ale także uczestniczyć w nich poprzez zgłaszanie własnych opinii i komentarzy. Portal jest także źródłem wiedzy o tym, jak można przeprowadzić konsultacje społeczne, jak planować nowe inwestycje z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.