Ciepło dla Pragi to inicjatywa skierowana do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, zmotywowanych do działania na rzecz polepszania warunków życia w ich najbliższym sąsiedztwie, a zwłaszcza do tych, którym nie są obojętne kwestie związane z ochroną środowiska, klimatu i oszczędzaniem energii. Celem projektu jest zwiększanie świadomości energetycznej warszawiaków, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Praga-Północ.

Projekt Ciepło dla Pragi ma formułę konkursu, w którym udział biorą dzieci i młodzież w wieku 10–14 lat zgrupowani w zespołach kilkuosobowych. Zespoły pracują pod opieką lokalnych edukatorów wyposażonych w scenariusze zajęć lekcyjnych. Scenariusze dotyczą efektywności energetycznej i jakości powietrza w miastach, a także zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej.

Częścią projektu  są edukacyjne warsztaty, w trakcie których, pracując w środowisku gry komputerowej Ecocraft uczestnicy uczą się projektowania rozwiązań urbanistycznych w swojej okolicy, tworzenia zrównoważonej energetycznie, zielonej i przyjaznej mieszkańcom dzielnicy przyszłości. Warsztaty stanowią wprowadzenie do głównej części projektu – konkursu, którego zadaniem jest oddanie głosu najmłodszym mieszkańcom dzielnicy w kwestii tego, w jakim kierunku chcieliby, aby zmierzał rozwój ich „dzielnicy marzeń”.

Prezentacja projektów "dzielnicy marzeń połączona jest z Dniem Otwartym dla dorosłych mieszkańców. Dzień Otwarty jest okazją do udziału w cyklu konsultacji i spotkań z ekspertami w zakresie efektywności energetycznej. Planowane działania edukacyjne stają się w ten sposób równocześnie impulsem dla gospodarstw domowych w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem i zużyciem energii.

Projekt jest współorganizowany przez Grupę Veolia, Veolia Energia Warszawa, i Fundację Veolia Polska, która jest uczestnikiem Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska".

Patronem honorowym projektu jest Burmistrz dzielnicy Warszawa-Praga.