Kampania edukacyjna na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych. Głównym celem kampanii (realizowanej od 2013 r.) jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku.

Tematem przewodnim kampanii w 2014 roku był ecodriving. W 2015 roku kampania koncentruje się na tematyce opakowań i odpadów opakowaniowych.

Projekt obejmuje:

  • portal wiedzy www.ekoprezent.org  z multimedialnymi materiałami edukacyjnymi oraz specjalnym formularzem do robienia ekopostanowień
  • kampanię radiową (spoty i audycje radiowe) na antenach stacji radiowych grupy Eurozet;
  • kampanię internetową w: Onet.pl; serwisach Eurozet, portalach Partnerów medialnych oraz innych mediów wspierających;
  • kampanię prasową w mediach ogólnoinformacyjnych, branżowych i biznesowych;
  • konkurs fotograficzny „Mój ekodzień”
  • konkurs dla gimnazjalistów na audycję radiową
  • wystawy tematyczne (zdjęć i plakatów) w centrach handlowych na terenie całego kraju
  • pikniki edukacyjne w przestrzenii miejskiej (miasta na terenie całego kraju), ekoakcje w centrach handlowych, mapping tematyczny (multimedialy pokaz animacji na elewacji budynku)
  • kampanię edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców: seminaria dotyczące tematyki CSR - Smart Driving Experience oraz ekoakcje edukacyjne dla pracowników firm uczestniczących w kampanii
  • tematyczny business mixer - platforma spotkania biznesu i władz publicznych organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
PAnel dyskusyjny w Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Piknik edukacyjny na rozpoczęcie wakacji - Plaża w Poznaniu, czerwiec 2014
Druga edycja kampanii EKOPREZENT. Zrób prezent sobie i środowisku