Organizator cyklu

Partner

Partner

Partner

Gospodarz spotkania

 

9.00

Rejestracja, ekośniadanie

9.30

Powitanie gości

9.40

Elektroodpady - globalne wyzwanie, globalne szanse
Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

10.00

Regulacyjne podstawy ekoprojektowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Łukasz Sosnowski, GOZ World

Zakres: W prezentacji przedstawione zostaną ostatnie europejskie rozporządzenia, wprowadzające do wymogów dla ekoprojektu elementy wydłużające życie produktu. Zastanowimy się także w jakim stopniu inne wymagania regulacyjne, jak np. pakiet odpadowy GOZ, odpowiadają na wyzwania związane ze sprzętem.

10.30

Praktyczne wyzwania dla producentów i importerów sprzętu w przygotowaniach do nowych przepisów o etykietowaniu i ekoprojekcie
Radosław Maj, Applia Polska

Zakres: Lata 2019-2020 to okres intensywnych prac wszystkich producentów nad dostosowywaniem się do nowych regulacji. Opowiem o wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć uczestnikom rynku w związku z wdrożeniem  m.in. bazy EPREL, przeskalowania, zasobooszczędności i zmian norm technicznych.

11.00

„Wiedza i postawy Polaków względem elektroodpadów” – najnowsze wyniki badania konsumenckiego
Anna Podsiadło, ElektroEko

11.15

pytania, dyskusja

11.45

networking