Niniejszy raport reasumuje na użytek rządów, decydentów politycznych oraz interesariuszy dowody na powiązanie pomiędzy jakością środowiska a ludzkim zdrowiem i jakością życia, a ponadto wskazuje na czynniki mające wpływ na te powiązania, takie jak nierówność, niekontrolowana urbanizacja, migracje, niezdrowy i marnotrawny styl życia, oraz niezrównoważone wzory konsumpcji i produkcji.

Niniejsze streszczenie zostało opublikowane w ramach międzynarodowej konferencji "Nauka, biznes i środowisko", zorganizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w dniu 15 września 2016 roku w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

  Materiał został przetłumaczony i opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja OChrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.