United Nations Environment Programme (UNEP) to Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Został powołany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) po konferencji Środowisko i Rozwój, która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku.


Celem UNEP jest koordynacja działalności wyspecjalizowanych agend ONZ zajmujących się problematyką środowiskową. UNEP realizuje swoje projekty poprzez sieć współpracujących z nim placówek, które wspomaga działalnością wydawniczą i popularyzatorską. Rozbudowany przez UNEP system prawa międzynarodowego w sferze ochrony środowiska (międzynarodowe konwencje i protokoły) wpływa na kształtowanie prawodawstwa poszczególnych państw.

 Sieć GRID

Global Resource Information Database (GRID) jest programem utworzonym przez UNEP w 1985 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej dotyczącej procesów, zjawisk i obiektów występujących na naszym globie. Obecnie w sieci GRID działa na świecie 7 ośrodków. Centrala programu UNEP/GRID, koordynująca wszelkie prace sieci światowej, ma swoją siedzibę w Nairobi.

Ozone Song
Achim Steiner's Message for International Ozone Day 2015
Precious Ozone - The Size of it
Preventing Our Oceans from Becoming Dumps