Geoinformacja,
Planowanie przestrzenne

Ukończyła studia na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Warszawskiej, a także studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2010 roku. Uczestniczy w realizacji projektów związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPRE. Specjalizuje się w temacie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych należących do tematu INSPIRE "zagospodarowanie przestrzenne".

Jest zaangażowana w projekty geoinformacyjne dotyczące wdrażania systemów informacji przestrzennej oraz projekty specjalistyczne związane z prowadzeniem analiz przestrzennych i opracowywaniem ekspertyz. Zajmuje się przygotowywaniem map tematycznych i innych opracowań kartograficznych powstających w Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Obecnie przebywa na długoterminowym urlopie.