Dział Zielonej Transformacji

Ukończył licencjat na filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskał tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kończąc międzywydziałową specjalizację „Eco-innovations in the Urban Regeneration Projects”. Jest również absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie Ochroną Środowiska w Organizacji” na Politechnice Łódzkiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej oraz w firmie Megabit zajmującej się rozwiązaniami informatycznymi dla operatorów sieci (np. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.