Aktualności

 GRID  W dyskusji, która odbyła się w ramach Smart City Expo w Łodzi - wydarzenia, objętego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa honorowym patronatem - uczestniczyła dyrektor Maria Andrzejewska. Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa, prezentująca innowacyjne technologie wspierające funkcjonowanie inteligentnego miasta. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa wzięli udział w skierowanym do lokalnej społeczności spotkaniu, poświęconym realizowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju w sektorze innowacyjnej przedsiębiorczości. Inauguracyjny meetup „Innowacje #DlaPlanety - start-upy wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju” miał za zadanie wprowadzić w temat, będący wątkiem przewodnim działania trzeciego po Rzeszowie i Lublinie Samsung Inkubatora. Czytaj więcej »
 GRID  Dwudniowe wydarzenie, które odbywać się będzie 11 i 12 czerwca w Łodzi, stawia sobie za cel wymianę dobrych praktyk oraz poszerzanie wiedzy z zakresu budowy inteligentnych miast. Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli danych w mieście przyszłości. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W trakcie eksperckiej debaty, która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Środowiska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, zaprezentowała deklarację działań na rzecz ochrony globalnego klimatu, która kierować ma działaniami instytucji w tym zakresie. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Debata, którą zorganizowaliśmy w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca) była centralnym punktem polskich obchodów tego święta. Temat debaty nawiązuje do motywu przewodniego tegorocznych, globalnych obchodów – apelu, ogłoszonego w marcu 2019 przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), wzywającego do działania przeciwko zanieczyszczaniu powietrzaoraz do ochrony klimatu (#BeatAirPollution). Debata i wydarzenia towarzyszące polskim obchodom prowadzone są w ramach kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety.  Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Pierwsza z dwóch dyskusji, zrealizowanych w ramach startu ogólnopolskiej kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety, odbyła się 4 czerwca w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Rozmowie młodych aktywistów z ekspertami towarzyszyła ożywiona dyskusja publiczności. Zgromadzonych na dyskusji przywitała dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, partner dyskusji – UNICEF Polska – a także Leszek Drogosz, reprezentujący Urząd m. st. Warszawy – współorganizatora kampanii. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Zrealizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ambasadą Norwegii spotkanie zainicjowało działania Misji Klimat Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Prezentacjom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych, mediów i samorządu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Na naszych stronach internetowych wiele miejsca poświęcamy dobrym praktykom biznesu. Doceniamy inicjatywy, które wspierają globalne i lokalne zmiany. Tym razem przekazujemy naszym czytelnikom publikację, poświęconą wysiłkom firm na rzecz edukacji różnych grup interesariuszy. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia pilnych działań dla zapobieżenia wymknięciu się kryzysu klimatycznego spod kontroli - jak również rosnącej świadomości i mobilizacji społecznej na rzecz klimatu - Centrum zdecydowało się na zainicjowanie cyklu dyskusji, w której przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego dzielić się będą wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie odpowiadanie na wyzwanie zmieniającego się klimatu.  Inauguracyjne spotkanie możliwe będzie dzięki wsparciu Ambasady Norwegii. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  21 maja miał miejsce krajowy finał European Youth Debating Championship 2019. Wątkiem przewodnim dyskusji młodzieży szkolnej było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy przemysł chemiczny i produkcji tworzyw sztucznych może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019